Actualitat

Vols saber més del Club Karate Shotokan?
Continuem amb el recull d'entrevistes que hem fet a tots els entrenadors dels clubs que tenim afiliats a la FAndKarate i, aquesta vegada, l'entrevistat és Manel Jodar, cinturó negre 7è Dan de Karate per la nostra Federació i entrenador del Club Karate Shotokan, quin està afiliat a la FAndKarate des del 10/09/1985.

- Quin/s objectiu/s té o es marca com a entrenador? 
Oferir karate per totes les edats: des de 3 anys a 99 anys

- Què NO tolera al Dojo? 
La falta de respecte.

- Un màxim com a entrenador?
La humilitat.

- Què és el que li fa sentir més orgull com a entrenador?
Què tot el meu col·lectiu d'alumnes es senti valorat.

- Quina vinculació té amb la FAndKarate?
He sigut seleccionador nacional dues dècades.

- Què li aporta la FAndKarate? (Com a entrenador i com a club)
El no intrusisme professional, és a dir, ningú pot donar classes sense la titulació pertinent ja que la FAndKarate està molt a sobre per evitar injustícies laborals.

- Què li sembla la nova pàgina web de la FAndKarate? I, el nou logo? I, la distinció dels diferents e-mails?
Un canvi de modernitat i funcionalitat

- Com us ha afectat la COVID-19 com a club? I, com us heu adaptat?
La forma d'entrenar ha variat sensiblement. No ens ha quedat una altra que adaptar-nos amb resignació i respectant les normes.